Hallands Auktionsverk AB
adress Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad   tel 035-15 69 00   fax 035-15 69 05
web www.hallandsauktionsverk.se   mail info@hallandsauktionsverk.se
  nästa auktion 31/3    
  slutpriser 24/2    
Auktion: Sön 31/3 kl 16:00, Månadsauktion, Nässjögatan 6, Halmstad
Detta är en preliminär lista, med reservation för ändringar. Ytterligare utrop tillkommer var vardag. VÄNLIGEN NOTERA ATT DET TILLKOMMER EN KLUBBSLAGSAVGIFT OM 50 KR/OBJEKT (INKL MOMS) This is a preliminary list, with reservation for Changes. Additional items are added each weekday. PLEASE NOTE THAT THERE IS AN ADDITIONAL FEE OF SEK 50 (VAT INCL) PER ITEM
Lämna anbud...
Visning: Fredag 29/3 12-19
Lördag 30/3 10-17
Söndag 31/3 12-16
Skriv ut
Sökord:    
   
 
Utrop: Nästa sida...     Endast :

1

Kopparmynt, 1 Skilling Gustav IV Adolf 1802, överpräglad på 1 skilling Adolf Fredrik 1761

2

Kopparmynt, 1/6 Öre Silvermynt Karl XI 1676

3

Kopparmynt, 1 Öre Säter, Gustav II Adolf 1630

4

Kopparmynt, 1/4 Öre Kristina 1634

5

Ordenstecken, förgylld brons, Stora Amaranter Orden

6

Frederik II av Danmark (1534-88), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Sönderborgs Slott otydl årstal (1576?), cirka 20 x 37 cm

7

Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill (detta skadat), egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 25 maj 1608, cirka 20 x 34 cm

8

Frederik III av Danmark (1609-70), pergament, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamns Slott 8 maj 1648, cirka 20 x 37 cm, sigill sakn

9

Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui med skruvlock, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 30 november 1648, cirka 21 x 37 cm

10

Frederik III av Danmark (1609-70), pergament med lacksigill i etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn 18 juni 1650, cirka 24 x 35 cm, lock sakn

11

Christian IV av Danmark (1577-1648), pergament med lacksigill i svarvat etui, egenhändigt undertecknat, utf Köpenhamn den 15 september 1596, cirka 27 x 41 cm, lock sakn

12

Bok, Caesar, Gaius Julius, Commentarii de Bello Gallico et Civili..., Weidmann Leipzig 1746, vellumbd

13

Bok; Stiernman, Anders Anton, Alla Riksdagars och Mötens Besluth...., tom II, Johan Henrich Werner Stockholm 1729, vellumbd

14

Bok; Cicero, Marcus Tullius, Epsitolarum ad Diversos, Johann Friedrich Gleditsch d y Leipzig 1735, vellumbd

15

Bok; Rufus, Quintus Curtius, Historiae Alexandri Magni, översatt av Johan Sylvius, Henrich Keyser Stockholm 1695, vellumbd, prov: Thomas Fust, adlad Nordenstierna, därefter i arv

16

Bok; Des pepliers, Jean RobertLa Parfaite Grammaire Royale Francoise & Allemande, M S Weidmann Leipzig 1722, vellumbd

17

Bok, Pufendorff, Friherre Samuel von, Herrn Samuel Freyherrns von Pufendorf Sieben Bücher Von denen Thaten Carl Gustavs König in Schweden, Berlin 1697, folio, hfr bd, kopparst smutstitel o frontespis, 734 s + register

18

Bok, Grotius, Hugo, De Jure Belli et Pacis Libri Tres, Johann David Zunner Frankfurt am Main 1696, folio, vellumbd

19

Bok; Stiernman, Anders Anton,... Sweriges Rikes Commerce, Politie och Oeconomie uti gemen.. tom I-V, Kungl Tryckeriet Stockholm 1747-66, skinn/hfr bd

20

Bok; Dapper, Olfert (& Montanus, Arnoldus), Die unbekannte Neue Welt : oder Beschreibung des Welt-teils Amerika und des Süd-Landes, Jacob von Meurs Amsterdam 1673, folio, präglat vellumbd m mässingsbeslag

21

Bok; Ordens Karta med förklarande textdel, Generalstabens Litografiska Anstalt 1900, 86 x x59 cm, skador

22

Snusdosa, masurbjörk med pärlemorintarsia, skuren gåvodedikation till Johan Holmbergsson från bl a Arvid Henrik Florman och Henric Schartau, l 8 cm, smärre def

23

Bok; Napoleon III, Julius Caesars Historia tom I-II, Adolf Bonnier Stockholm 1865-67, hfr bd

24

Bok; Sevin, Marquis de Quincy, Charles, ...Kriegs-Kunst, tom I, övers Georg Christoph Jägern, Johann Georg Lochner Nürnberg 1745, kopparst planscher, band sakn

25

Bok; Fant, Erik Michael, Scriptores Rerum Svecicarum Medii Aevi (Författare i Sveriges historia under medeltiden) Uppsala 1818/1828, kopparst planscher, folio, klbd

26

Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Westgöta-Lagen, Zachris Haeggström, Stockholm 1827, skinnbd

27

Bok: Groeben, Georg Dietrich von der, Kriegsbibliothek, oder gesammelte Beyträge zur Kriegswissenschaft tom I-X, 3 skinnbd, Wilhelm Gottlieb Korn Breslau 1770-72, utvikbara planscher

28

Bok; Schrewelius, Cornelius, Lexicon Manuale Graeco-Latinum & Latino-Graecum, Friedrich Arnsty Leipzig 1696, kopparstuckna frontespiser, vellumbd, smärre def

29

Bok, de Smet, Hendrik, Prosodia Henrici Smetii, Jonae Rosae Frankfurt 1672, vellumbd

30

Bok, Flintberg, Jacob Albrecht, Anmärkningar till Sweriges Rikes Sjö-Lag, Anders Zetterberg Stockholm 1802, hfr bd, smärre def

31

Edelinck, Gerard, kopparstick, porträtt av Fältmarskalken Antoine Armand De Fradet De Saint Aoust, Comte de Chasteaumeillan, 1600-talets 2 hälft, synl pappersstorl 33 x 42 cm, smärre skador

32

Schenck, Pieter, mezzotint, porträtt av Anatomiprofessorn Mauritz van Reverhorst med anatomiska modeller mm, ed Johannes Jensius Amsterdam 1695, synl pappersstorl 31 x 20 cm

33

Bok, Anrep, Gabrie, Svenska Slgtboken tom I-III, Iwar Haeggström Stockholm 1871-75, hfr bd

34

Bok, handskrift, 16-1700-tal, Konung Güstaf Wasas Kiärleks Hendelser, klbd, skador

35

Bok, Klinckowström, Rudolf Mauritz, Grefve Fredrik Axel von Fersens Historiska Skrifter, tom I-VII, Stockholm 1867-71, hfr bd

36

Bok, Brocman, Nils Reinhold, Sagan om Ingwar Widfarne och hans son Swen, Lars Salvius Stockholm 1762, hfr bd

37

Bok, Cocceius, Johannes & Maius, Johann Heinrich, Lexicon et Commentarius Sermonis Hebraici et Chaldaici, tom I-II, Weygand Leipzig 1777, skinnbd

38

Bok, Peringskiöld, En book af menniskiones slächt och Jesu Christi börd, Olof Enaeus Stockholm 1713, kopparstucken frontespis, skinnbd, skador

39

Bok, Arnell, Israel, Swerikes Stadz-Lagh, Anders Böckmans Enkia Stockholm 1730, skinnbd

40

Bok, Sylvius, Johannes, övers, The Swenskes och Göthers Historia..., Niclas Wankijff Stockholm 1678, skinnbd

41

Bok, Hübner, Johann, Curieuses und Reales Natur- Kunst- Berg- Gewerck- und Handlungs-Lexicon, Johann Friedrich Gleidichen 1746, skinnbd

42

Bok; Nehrman, David, Inledning til Thn Swensska Processum Civile, Ludwig Decreaux Lund 1732, hfr bd

43

Bok, Ehrenstråhle (Nehrman), David, Inledning til Then Swenska Processum Criminalem, Carl Gustav Berling Lund 1759, hfr bd

44

Bok; Collin, DHS & Schlyter, D C J, Östgöta-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1830, skinnbd

45

Bok; Schlyter, D C J, Uplands-Lagen, P A Nordstedt, Stockholm 1834, skinnbd

46

Bok, Wennerdahl, Wilhelm Anders, Lexicon Mtho-Historicum, Gabriel Björckegren Stockholm 1748, hfr bd

47

Bok, Arvedsson, A A, Mythologiskt, Historiskt och Geographiskt Lexicon, Axel Petre Linköping 1834, hfr bd, detta m reva

48

Bok, Olivecrona, Knut, Om Dödsstraffet, W Schultz Upsala 1866, hfr bd

49

Bok, Botin, Lars, Beskrifning om Swenska Hemman och Jordag-Gods, tom I-II, Lars Salvius Stockholm 1755-56, hfr bd

50

Bok, Nyström, Barthold, Beskrifninig om Swenska Hemman och Lägenheter, Per Hesselberg Stockholm 1784, hfr bd

Utrop: Nästa sida... Visa bilder: Endast :